Hemslöjden Kronoberg

Hemslöjden i Kronoberg

Den ideella hemslöjdsföreningen och länets hemslöjdskonsulenter tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden. Vi arbetar både med barn och unga, fritidsslöjdare, yrkesverksamma slöjdare och konshantverkare.
Vårt uppdrag är att utveckla och tillvarata slöjd och konsthantverk, både som näringsgren och kulturyttring. Vi utvecklar befintliga mötesplatser och även skapar nya för att främja bevarande och nyskapande inom hemslöjdsområdet.
Vi bidrar till att synliggöra kulturområdet hemslöjd regionalt och nationellt genom utställningar, projekt, kurser, workshops och barnaktiviteter.