Gammalt blir nytt Åk 7 - 9

Lyssna på sidans text

 
 

Gammalt blir nytt

  • Svenska, No, slöjd, bild
     
      Hur kan du påverka miljön genom att konsumera mindre?
      Hur tar du ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle?
      Hur använder vi energi och naturresurser lokalt och globalt samt vad innebär det för en hållbar utveckling?

Eleverna arbetar utifrån en gammal produkt eller ett redan förbrukat material. Uppgiften under denna dag blir att skapa en ny produkt med nya funktioner och ändamål.

Arbetet genomförs i helklass
Tid: Två tillfällen
40 minuter inspiration och planering + 120 minuter skapande/elev och grupp (halvdag)
Pris: 5600kr/klass + resor
Lokal: Klassrum

INFORMATION och BOKNING
Magnus Eriksson
Hemslöjdskonsulent i Kronobergs län
magnus.eriksson@hemslojd.org
Tel:070-3761801

Högst upp