Stjärnbilder Åk F - 5

Lyssna på sidans text

 

Stjärnbilder
 Svenska, So, Bild och No 

Från Sverige kan vi se 3000 – 4000 stjärnor. Under ett år är det bara ett fåtal stjärnbilder som alltid syns från våra breddgrader. Dit hör Stora och Lilla Björn, Draken, drottning Cassiopeia och hennes make Cepheus. Men det finns även andra stjärnbilder som eleverna kan arbeta om.
Eleven väljer ut en stjärnbild och slöjdar sedan utifrån den med materialet ull och tekniken tovning sin egen stjärnbild.
Vi ser gärna att lärarna på skolan arbetar parallellt i andra skolämnen för att eleverna ska kunna förankra sina upplevelser och befästa sina kunskaper.

Arbetet genomförs i halvklass
Tid: två halvdagar
2 x 70 minuter/halvklass
Pris: 4900kr/klass + resor ingen moms tillkommmer
Lokal: Klassrum

Information och bokning

Magnus Eriksson

Hemslöjdskonsulent

magnus.eriksson@hemslojd.org

tel:070-3761801

Högst upp