Levande Ljud Åk Åk 1 - 6

Lyssna på sidans text

 

Levande ljud

Fysik – biologi – teknik – slöjd – svenska


Ett skapandeskola-arbete där ljud och smådjur i skogen vävs samman till ett arbetsområde. Under en halvdag skapar vi ljud och djur som eleverna kan arbeta vidare med i flera av skolans ämnen.
Eleverna får svar på följande:
o Vad är ljud? Vad är frekvens (Hz)? Hur ser örat ut? Hur hör vi?
o Vilka är smådjuren i skogen? Hur lever smådjuren?


Arbetet genomförs i helklass
Tid: 3 lektioner
Lokal: Klassrum
Kostnad: 5700 kr/klass + resor(ingen moms tillkommer)
Ledare: ljudkonstnär Jan Carleklev - jan@carleklev.se 
Slöjdare Elin Persson – elin@perssonochpersson.se

INFORMATION och BOKNING
Magnus Eriksson
Hemslöjdskonsulent i Kronobergs län
magnus.eriksson@hemslojd.org
Tel:070-3761801

 

Högst upp