Skriv ut denna sida
Projekt Hör&Gör

Projekt Hör&Gör

Lyssna på sidans text

 


Hör&Gör är ett långsiktigt barn och ungdomsprojekt där vi 
arbetar med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.


Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska
grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod,
som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande
samt känna lustfyllt engagemang.


Hör&Gör vill nå fler barn och unga - födda i eller utanför Sverige
- med och utan funktionsvariationer samt
barn och unga inom de nationella minoritetsgrupperna.


Hör&Gör är ett flerårigt utvecklingsprojekt
som drivs tillsammans av regionala hemslöjdskonsulenter
och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i Blekinge, Halland,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne
(Regionsamverkan i Sydsverige)