Konsulenter

Lyssna på sidans text

 

Föreningen Hemslöjden i Kronobergs län är arbetsgivare åt länets hemslöjdskonsulenter. Hemslöjdskonsulenterna samordnar olika typer av verksamheter inom området hemslöjd. Vi utvecklar hemslöjdens infrastruktur inom det civila samhället och bland näringsidkarna, förmedlar kunskap om material, redskap och tekniker. Vi arbetar både med barn och unga, fritidsslöjdare, yrkesverksamma slöjdare och konshantverkare.

Vårt uppdrag är att utveckla och tillvarata slöjd och konsthantverk, både som näringsgren och kulturyttring. Vi utvecklar befintliga mötesplatser och även skapar nya för att främja bevarande och nyskapande inom hemslöjdsområdet.

Vi bidrar till att synliggöra kulturområdet hemslöjd regionalt och nationellt genom utställningar, projekt, kurser, workshops och barnaktiviteter.


Hemslöjdskonsulenterna

Textilslöjd
Näringsfrågor
Monica Modig Rauden

Hårdslöjd
Barn och unga
Magnus Eriksson

Högst upp