Elevgrupp Lyssna på sidans text

 

Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skola-paket eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Vi har Skapande skola-paket från åk F - 9. Allt detta och lite till finner du i vårt Skapande skola program.

Arbetsområdena/paketen är förankrade i grundskolans läroplan och kursplan och bidrar till en ökad måluppfyllelse för eleverna i flera av skolans ämnen. I samtliga arbetsområden som vi erbjuder ser vi positivt på om undervisande lärare i respektive ämne är med och planerar samt genomför parallella arbetsuppgifter i flera av skolans ämnen inom samma arbetsområde. Teori och praktik möts och det ökar förutsättningarna för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och ger alternativ till kunskapsinlärning. Kulturskapare/slöjdare kommer ut till er skola och genomför arbetet på ett kreativt och lustfyllt sätt. Undervisningen sker i vanliga klassrum.

Kontakt: Magnus Eriksson
Tel: 070-376 18 01
Epost: magnus.eriksson@hemslojd.ord

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola paket.Levande Ljud Åk Åk 1 - 6

  Levande ljud Fysik – biologi – teknik – slöjd – svenska Ett skapandeskola-arbete där ljud och smådjur i skogen vävs samman till ett arbetsområde. Under en halvdag skapar vi…
Läs mer ...

Rymden Åk F - 3

  RymdenNo - slöjd - SvenskaEleverna får fantisera och skapa sin egna rymdvarelse. Rymdvarelserna kan generera en utställning, berättelser, sagor och därmed bidra till elevens lärande inom arbetsområdet rymden. Arbetet…
Läs mer ...

Stjärnbilder Åk F - 5

  Stjärnbilder Svenska, So, Bild och No  Från Sverige kan vi se 3000 – 4000 stjärnor. Under ett år är det bara ett fåtal stjärnbilder som alltid syns från våra breddgrader.…
Läs mer ...

Öde ö Åk 3 - 6

    Öde Ö  Svenska, No, So Eleverna blir strandsatta på en öde ö och får utifrån följande faktorer arbeta i grupp och bygga sin öde ö.• Vind• Sol• Regn• Kyla•…
Läs mer ...

Gammalt blir nytt Åk 7 - 9

    Gammalt blir nytt Svenska, No, slöjd, bild   Hur kan du påverka miljön genom att konsumera mindre?  Hur tar du ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och…
Läs mer ...