Elevgrupp Lyssna på sidans text

 

Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skola-paket eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Vi har Skapande skola-paket från åk F - 9. Allt detta och lite till finner du i vårt Skapande skola program.

Arbetsområdena/paketen är förankrade i grundskolans läroplan och kursplan och bidrar till en ökad måluppfyllelse för eleverna i flera av skolans ämnen. I samtliga arbetsområden som vi erbjuder ser vi positivt på om undervisande lärare i respektive ämne är med och planerar samt genomför parallella arbetsuppgifter i flera av skolans ämnen inom samma arbetsområde. Teori och praktik möts och det ökar förutsättningarna för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och ger alternativ till kunskapsinlärning. Kulturskapare/slöjdare kommer ut till er skola och genomför arbetet på ett kreativt och lustfyllt sätt. Undervisningen sker i vanliga klassrum.

Kontakt: Magnus Eriksson
Tel: 070-376 18 01
Epost: magnus.eriksson@hemslojd.ord

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola paket.Rymden - stjärnbilder

  Rymden - StjärnbilderHemslöjden i Kronoberg erbjuder ökad måluppfyllelse i ämnena Svenska, So, Bild och No inom arbetsområdet stjärnbilder och stjärnhimlens utseende Eleverna väljer en valfri stjärnbild. Vi ritar, målar…
Läs mer ...

Öde ö

    Öde Ö  Årskurs 4 - 6 Svenska, No, So Eleverna bygger sin egna öde ö utifrån följande faktorer• Vind• Sol• Regn• Kyla• Värme• Eld• Redskap• Mat• Sovplats Exempel på vad eleverna…
Läs mer ...

Årskurs 7 - 9 Gammalt blir nytt

    Gammalt blir nytt Entreprenörskap ur ett miljöperspektiv  Hur kan du påverka miljön genom att konsumera mindre?  Hur tar du ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle? …
Läs mer ...

Årskurs 1 - 6 stenålder järnålder

  Svenska, So, No, Bild Eleverna tar sig tillbaka till stenålder och järnålder och slöjdar utifrån den tidens tekniker och material. Teknikerna och materialen kan vara tovning, täljning, lera och målning. Vi…
Läs mer ...

Årskurs 1 – 6 Urbefolkningen Samerna

  Hemslöjden erbjuder ökad måluppfyllelse inom arbetsområdet urbefolkningen samerna. Under temaperioden har eleverna möjlighet att arbeta i flera ämnen såsom svenska, samhällskunskap, bild, slöjd mm. Vi bygger upp en samisk…
Läs mer ...