Elevgrupp Lyssna på sidans text

 

Skapande skola

Hemslöjden i Kronoberg erbjuder skolor i Kronobergs län färdiga Skapande skola-paket eller skräddasydda arbetsområden till just er skola. Vi har Skapande skola-paket från åk F - 9. Allt detta och lite till finner du i vårt Skapande skola program.

Arbetsområdena/paketen är förankrade i grundskolans läroplan och kursplan och bidrar till en ökad måluppfyllelse för eleverna i flera av skolans ämnen. I samtliga arbetsområden som vi erbjuder ser vi positivt på om undervisande lärare i respektive ämne är med och planerar samt genomför parallella arbetsuppgifter i flera av skolans ämnen inom samma arbetsområde. Teori och praktik möts och det ökar förutsättningarna för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och ger alternativ till kunskapsinlärning. Kulturskapare/slöjdare kommer ut till er skola och genomför arbetet på ett kreativt och lustfyllt sätt. Undervisningen sker i vanliga klassrum.

Kontakt: Magnus Eriksson
Tel: 070-376 18 01
Epost: magnus.eriksson@hemslojd.ord

Hemslöjden erbjuder följande skapande skola paket.Stenålder järnålder Åk 1 - 6

  Svenska, So, No, Bild Eleverna tar sig tillbaka till stenålder och järnålder och slöjdar utifrån materialet ull och tekniken tovning som var mycket vanlig under denna tid. Eleverna utformar…
Läs mer ...

Urbefolkningen Samerna Åk 1 - 6

 Urbefolkningen samerna  So, No, Sv, slöjd Vi inspirerar och informerar eleverna om urbefolkningen samernas liv och levende. Ett par av samernas vanligaste material är skinn och horn. Under två halvdagar får…
Läs mer ...