Lyssna på sidans text

 

Övriga aktiviteter
Öppet arkiv

  Lördagen den 28 mars kl 14-16 i Hemslöjdens lokaler. Vi öppnar arkivet igen och kommer att visa en del av Irma Kronlunds skisser till mattor och andra föremål, som…
Läs mer ...

Hemslöjdsresa

  Vårens hemslöjdsresa äger rum lördagen den 9 maj och planeras gå till Halland, närmare bestämt Falkenbergstrakten. Planeringen är inte klar i detalj. Falkenberg är känt för sina krukmakerier så…
Läs mer ...